Берт машина

posted in: Без категория | 0

 Приключи проект „Технологична модернизация на дейността на „Химмаш” АД чрез закупуване на автоматична машина за оформяне на дъна на специализирани съдове и чрез разработване на маркетингови анализи и стратегии по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13.0198-C0001/20.07.2012 г. сключен между „ХИММАШ” АД и ИАНМСП.

page 6