Базата на Химмаш АД заема площ от 226 000 m2, 70 000 m2 от които, са покрити, производствени цехове. За поддържането на непрекъснат производствен процес, Химмаш АД разполага със собствени, независими източници на природен газ, вода за индустриални нужди, както и собствена ел. подстанция. 

Общ списък на оборудването:

     • Газо-кислородно и плазмено, CNC управлявано, рязане на листове и профили от въглеродна и неръждаема стомана.
     • Гилотина за рязане на листове от въглеродна и неръждаема стомана.
     • Лентоотрезни машини за рязане на EN профили, тръби и прокати.
     • Ръбостъргателни машини с номинален размер на обработвания лист от 12000 mm.

 

 

Горещо формоване на дъна за съдове, с диаметър до Ø 4 000 mm, от въглеродна и неръждаема стомана

Студено формоване на дъна за съдове, с диаметър от Ø 1 800 до Ø 7 500 mm, от въглеродна и неръждаема стомана, с начална дебелина на листа до 38 mm

 • Автоматични, подфлюсово заваряване и полуавтоматично заваряване в защитна атмосфера.
 • Огъване на стоманени листове с ширина до 3000 mm и дебелина до 150 mm.
 • Горещо огъване на стоманени листове.
 • Зъбонарязване: модули до 40 mm и диаметър за зъбното колело до Ø 6000 mm. Максимално- допустимо тегло на заготовката от 6500 kg.
 • Пещ за извършване на обемна термообработка, с цел снемане напреженията в заваръчните шевове, с размери 12000 x 5400 x 4900 mm.
 • Локална / местна термообработка.
 • Оборудване за бластиране / почистване на металната повърхност.
 • Помпи за безвъздушно боядисване, камера за боядисване и сушилня.
 • Помпи за провеждане на хидравлични изпитания с капацитет до 26 MPa.

Лаборатории за безразрушителен контрол:

prod7

 • Лаборатория за извършване на безразрушителен контрол:
  • Оборудване за рентгенография (x-ray), за материали с дебелина до 150 mm;
 • Многоцелево оборудване за безразрушителен контрол
  • Ултразвуков контрол;
  • Феритометри;
  • Магнитно-прахово изследване;
  • Дебелометрия на листовия материал;
  • Измерване на дебелината на положеното покритие за антикорозионна защита;
 • Лаборатория за химически анализ.
 • Лаборатория за механично изпитване:
  • Ударна жилавост;
  • Якост на материала;
  • Твърдост;
  • Огъване.