Система за управление и осигуряване на качеството

Работейки както за местния, така и за международните пазари, Химмаш АД има Клиенти с различни изисквания. За да удовлетвори тези изисквания, Химмаш АД разви и внедри в производството си Система за осигуряване на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008, както и подобна система, одобрена на Американското Общество на Машинните Инженери (ASME).

P1110041

Сертификати

  • EN ISO 9001:2008 – издаден от TÜV  внедрената система за осигуряване на качеството;
  • ASME U–stamp – за проектиране и производство  на оборудване и съдове под налягане;
  • ASME U2–stamp – за проектиране и производство  на оборудване и съдове под високо налягане;
  • NATIONAL BOARD “NB” за бойлери и съдове под налягане, позволяващ ни износ на Американския пазар
  • DIN EN ISO 3834-2 – издаден от TÜV Rheinland България и покриващ заваръчни дейности;
  • DIN 18800:2008-7 – издаден от TÜV Industrie Service GmbH за производство на метални конструкции от въглеродните стомани S235, S275 и S355;
  • ГОСТ за Русия, Украйна и Казахстан – издаден от Оторизиран орган, за проектиране на съдове под налягане и такива, работещи на атмосферно налягане;
  • PED 97/23/EC Одобрение на системата по качеството, съгласно Модул H1 – издаден от TÜV Rheinland България;
  • EN1090-1:2009/AC2010 – издаден от TÜV NORD GmbH;
  • Сертификат за внедрена система за пренасяне на маркировката на материалите в производството – издаден от TÜV NORD GmbH.