Химмаш АД – Хасково

Адрес на основния офис: гр. Хасково, 6300, бул. Съединение 69

 

Телефон: 038 / 664574

Факс: 038 / 661036

е-mail: office@himmash.com