Новини

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

|

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0191-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ с цел Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от... READ MORE

СЪОБЩЕНИЕ – Информационен Ден

|

  СЪОБЩЕНИЕ от „Химмаш“ АД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0 0156-C01 “Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и... READ MORE