Друг главен отрасъл на промишлеността, в който Химмаш АД се е специализирал, е производството на резервоари съхранение на втечнени петролни газове или LPG. Постоянно растящия пазар на LPG, в повечето страни на Балканите, изисква големи по обем газови стопанства за дистрибуция на горивото. На снимките по-долу са показани три от проектите за такива стопанства, изпълнени от Химмаш АД. И трите използват по няколко броя резервоари с обем от 400 m3. Общият капацитет на тези газови стопанства надхвърля 12 000 тона LPG. В тези проекти, Химмаш участва с проектиране, доставка на материали, производство на заготовки, монтаж на детайлите, заваряване, боядисване и транспорт, а в някои от тях и с монтаж на обекта и пуск в експлоатация на резервоарите.

Диапазона LPG резервоари, произвеждани от Химмаш АД, включва такива с обем от 0,3 m3 – за домакинства, през резервоари за бензиностанции (5 то 30 m3) и стига до резервоари с обеми 50 до 500 m3, предназначени за газови стопанства, като показаните по-горе. Заедно с проектирането и производството на нашите, най-големи резервоари, Химмаш АД може да предложи на своите Клиенти и транспортни решения, съобразени с техните конкретни нужди – било то сухопътен, морски или комбиниран транспорт до обекта на Клиента.

  • LGP Резервоари