Производство на различни колони за Motor Oil Hellas. Колоните бяха предназначени за петролна рафинерия в Коринт, Гърция. Инженеринговата компания по проекта беше Technip Italy S.p.A. Италианската фирма Brembana проектира оборудването, а Химмаш АД произведе колоните, включително закупуването и доставката на материал, производството на заготовки, монтажа на отделните детайли, заваряването, контрола, боядисването, опаковането и доставката на оборудването до монтажната площадка в Гърция.

  • Петролна рафинерия Коринт, Гърция
  • Инженерингова компания Technip Italy S.p.A
  • Проектант Brembana
  • Производител Химмаш АД