Голяма част от терминалите за петролни продукти използват, както резервоари за втечнени петролни газове, така и резервоари за течни горива с обеми до 50 000 m3 всеки. В зависимост от изискванията на своите клиенти, Химмаш АД може да произвежда различни типове резервоари за съхранение на течни, петролни горива, на база метода им на изграждане, техния тип (с фиксиран или плаващ покрив) и технология, съгласно изискванията на EN 14050 и API 650. Освен стандартния метод за монтаж, който разчита на предварително огънати, до определен радиус заготовки, Химмаш АД може да предложи и алтернатива – производство, доставка и монтаж на т.нар. рулонни резервоари. При тях, по -голямата част от заваряването се извършва в завода, спестявайки време и техника на обекта. Резервоарът се доставя като единичен, огънат на руло лист, който се развива на място.

Рулонен тип

port33

По Листов метод

port31 port32

Използването, на който и да било от двата метода описани по-горе, зависи не само от индивидуалните изисквания на клиента, но и от изискванията на местните законови и нормативни разпоредби.

Стандартни размери на резервоарите, по типове:
Рулонен тип

1 000 m3

2 000 m3

5 000 m3

10 000 m3

до 20 000 m3

По Листов метод

1 000 m3

2 000 m3

5 000 m3

10 000 m3

20 000 m3

30 000 m3

50 000 m3