Химмаш АД е сертифициран за производство на метални конструкции. Проектираме и произвеждаме конструкции, използвани както в индустриалното и жилищно строителство, така и конструкции с различно предназначение. Разполагаме с опитен и добре обучен монтажен екип, оборудван със специализирано оборудване за повдигане и манипулиране на детайлите.
На снимката е показана част от 3000 – тонна метална конструкция, поръчана за изработка в Химмаш АД по време на разширението и модернизацията на Лукойл Нефтохим Бургас АД – най-голямата петролна рафинерия в България.