Химмаш АД обявява процедура за избор на изпълнител(и) по Договор № BG16RFOP002-2.001-0156-C01

posted in: Без категория | 0

himmash

 

Химмаш АД обявява процедура за избор на изпълнител(и) по Договор № BG16RFOP002-2.001-0156-C01 за доставка на Доставката и въвеждането в експлоатация на Дробомет -1 бр. и Четиривалова хидравлична машина за огъване на листов материал -1 бр.

Срокът за подаване на оферти по процедурата е 4.10.2016г. включително, а всички документи могат да бъдат намерени в приложения файл, на следния линк – Документи по процедура.