СЪОБЩЕНИЕ – Информационен Ден

posted in: новини | 0

himmash

 

СЪОБЩЕНИЕ

от „Химмаш“ АД във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-2.001-0 0156-C01 “Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ХИММАШ“ АД чрез внедравяне на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност в производствения процес“

Във връзка с успешното приключване на изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0 0156-C01, процедура BG16RFOP002-2.001 „Повишаване на производствения капацитета на МСП”, на 14.06.2017 г. от 11.00 часа в „Химмаш” АД – Хасково ще се проведе информационен ден, на който ще бъде представена информация за етапите на изпълнение на проекта и постигнатите резултати. На събитието всички заинтересовани лица ще бъдат информиране за реалното изпълнение на проекта и неговото успешно финализиране.


ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН